Uppsalaposten

Vet mer om UGL-utbildningar

Vet mer om UGL-utbildningar

Vet mer om UGL-utbildningar

UGL-utbildningar är något som företag och privatpersoner har börjat titta närmare på. UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare och är en av de mest populära, kanske den mest populära, ledarskapsutbildningen i landet.

 

Nyfiken? Här får du veta mer.

Det här handlar UGL-utbildningar om

UGL-utbildningar är till för både medarbetare och ledare och kommer ursprungligen från Försvarsmakten, som utformade kursen på 70-talet. Det har dock kommit att bli en utbildning som inte bara görs för militärer, utan snarare övervägande för personer i privat näringsliv och inom den offentliga sektorn.

 

De önskade effekterna av UGL kan sammanfattas med ett antal punkter:

 

  • Att deltagaren ska få en ökad förståelse för hur den själv fungerar i grupp, samt hur andra i gruppen fungerar.
  • Att deltagaren får ökad insikt i hur den påverkar andra i gruppen, samt hur den påverkas själv av andra.
  • Att deltagaren får ökad förståelse för hur konflikter kan uppstå och för hur olika typer av personligheter kan agera och hantera olika känslor och situationer.

 

Med ökad insikt och förståelse kring dom här frågorna kan deltagaren själv dra slutsatser och få lärdomar i hur en så god och produktiv gruppdynamik som möjligt kan skapas.

 

Exempel på andra saker som deltagare lära sig under UGL-utbildningar är som följer:

 

  • Hur man kommunicerar tydligt
  • Hur man blir bättre på att lösa problem
  • Hur man ger och tar feedback på bästa sätt
  • Få bättre självkännedom och ökat självförtroende
  • Att bättre förstå behovet och fördelarna med olika stilar av ledarskap.

Vem bör gå UGL?

UGL-utbildningar kan egentligen vara rätt för vem som helst som vill utvecklas som ledare och få en bättre förståelse för hur en grupp fungerar och kan ledas. Således kan kursen lämpa sig för såväl chefer som för den som inte har någon ledande roll på arbetsplatsen.

 

Det är bra att känna till att många upplever kursen som utmanande och krävande. Vissa deltagare har rapporterat att man påverkas starkt av utbildningen känslomässigt – så det är bra att vara förberedd på att stundtals kan kännas ganska tufft.

Upplägget

Upplägget kan variera lite, men det är vanligt att kursen hålls sammanhängande under fem dagar, på en kursgård. Ni som gör kursen kan vara mellan åtta och 12 stycken till antalet – och ingen av er får känna varandra sedan tidigare.