Uppsalaposten

Få högre lön som speciallärare

Få högre lön som speciallärare

Ofta innebär utbildning och vidareutbildning att det både är lättare att få jobb samt att nivån på lön kan bli högre. Detta gäller tydligt inom utbildningsbranschen där lön åt speciallärare hör till de med högst lön.

Steg 1 – Utbildning

Det bästa sättet för en lärare att höja sin lön är att utbilda sig. År 2020 hade en förskolelärare i genomsnitt 32 500 kr medan en speciallärare hade i genomsnitt 41 000 kr. En stor skillnad vilket primärt beror på den längre utbildningstiden.

Samtidigt påverkar även utbud och efterfrågan lönenivåerna. Finns det väldigt få utbildade kan de som har utbildning och erfarenhet kräva höga nivåer. Skulle det däremot finnas ett överskott kommer nivån att pressas nedåt.

Steg 2 – Privat sektor

Till skillnad mot många andra sektorer ges högre lön inom offentlig sektor än inom privat sektor. Skillnaden är däremot inte jättestor och det bör därmed vara få som väljer offentlig sektor enbart utifrån denna punkt.

Exempel på lön till speciallärare

  • 35 – 44 år – Tjänar i snitt 40 300 kr inom offentlig sektor
  • 35 – 44 år – Tjänar i snitt 38 300 i privat sektor
  • 55 – 64 år – Tjänar i snitt 41 800 kr inom offentlig sektor
  • 55 – 64 år – Tjänar i snitt 38 400 kr inom privat sektor

Detta är alltså en av de få branscher där det generellt erbjuds högre lön inom offentlig sektor.

Steg 3 – Område

Vilken genomsnittlig lön som ges beror även på var i landet som personen är beredd att jobba. Det skiljer sig ett par procent mellan de regioner som betalar lägst och de som betalar mest. Genomsnittlig lön i Övre Norrland, år 2020, var 39 400 kr. Detta medan speciallärare i Stockholm hade genomsnittlig nivå på 44 200 kr.
Det är visserligen en skillnad på över 10 % men samtidigt är det över 10 % dyrare att leva i Stockholm utifrån exempelvis boendekostnad och livsmedelskostnad.

Steg 4 – Bemanningsföretag

Att jobba som speciallärare inom ett bemanningsföretag innebär att personen får jobba på skolor under både kortare och längre perioder. Skolor som har stort behov av speciallärare kan hyra in lärare denna väg. Det är även vanligt att de blir inhyrda vid allt för stor arbetsbelastning eller som en enskild punktinsats. Lönen är generellt högre än att vara anställd – oavsett om det är inom offentlig eller privat sektor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *