Uppsalaposten

Du kan inte vägra att delta i ett stambyte i din fastighet

Du kan inte vägra att delta i ett stambyte i din fastighet

En fråga som vissa hyresgäster och bostadsrättsinnehavare ställer sig är huruvida man kan undvika att stammarna byts i ens lägenhet. Men faktum är att du inte kan vägra att delta i ett stambyte om ett sådant ska ske i din fastighet. Detta gäller alldeles oavsett om du har en annan åsikt om skicket på stammarna än vad bostadsrättsföreningen eller hyresvärden har. Du kan också tycka att de pengar som är märkta för underhåll av fastigheten bör läggas på någon annan åtgärd, men det spelar faktiskt ingen roll.

Den bistra verkligen är nämligen att du inte har möjlighet att vägra att stammarna byts i din lägenhet. Om du till exempel har en bostadsrätt har föreningen enligt bostadsrättslagen rätt att gå in i din lägenhet för att utföra de arbeten som är nödvändiga. Detta är faktiskt ett ansvar som faller på din bostadsrättsförening och som föreningen har att förhålla sig till.

Du ska informeras och kan försöka påverka ett kommande stambyte

Du har enligt lag rätt att informeras om en tilltänkt upprustning eller ombyggnad av fastigheten som påverkar utformningen av din lägenhet. Därmed kan du ofta försöka påverka ett kommande stambyte innan det slutgiltiga beslutet av åtgärden tas.

Men om du inte vill ge din hyresvärd eller bostadsrättsförening tillträde till din lägenhet i samband med underhåll eller renovering bör du tänka på att:

  • Om du vägrar åsidosätter du dina förpliktelser. Om du som hyresgäst förvägrar hyresvärden tillträde i samband med att stammarna ska bytas eller andra renoveringsarbeten åsidosätter du dina förpliktelser. Det betyder att du riskerar att få ditt hyresavtal uppsagt om du gör detta. Nyligen tvingades en hyresgäst flytta från sin lägenhet i samband med att vid flertalet tillfällen vägrat ge sin hyresvärd tillträde till lägenheten när stammarna skulle bytas.
  • Det kan finnas visst utrymme för förhandling. Även om du inte kan vägra att delta i ett stambyte har du eventuellt möjlighet att förhandla. Ibland kan det till exempel räcka med att nya stammar kopplas upp till ditt badrum. I sådana fall behöver inte badrummet ifråga rivas och förstöras för att sedan byggas upp på nytt. Däremot går du i sådana fall miste om den renovering som sker i samband med att badrummet rivs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *