Uppsalaposten

Finansinspektionen varnar Avanza Pension

Finansinspektionen varnar Avanza Pension

Finansinspektionen varnar Avanza Pension

Avanza Pension varnas av Finansinspektionen och kommer att få betala 35 miljoner kronor i sanktionsavgift. Finansinspektionens utredning visar att Avanza Pension inte skött sina åtaganden enligt flera centrala delar av regelverket sedan 1 januari 2016.

Det är på tre punkter som Finansinspektionen granskat Avanza Pension. Man har tittat på bolagets förmåga att följa de försäkringstekniska riktlinjerna, riktlinjerna för beräkningsunderlaget och reglerna för hur försäkringstekniska avsättningar beräknas. Bland annat innebär det att Avanza Pensions avsättningar varit för låga och att kunskap om bolagets verkliga solvenssituation saknats. Det har också funnits brister i hur Avanza Pension presenterat sina pensionsprodukter. Enligt Finansinspektionen skulle en utomstående fackman inte ha kunnat rekonstruera Avanza Pensions beräkningar.

Stora brister hotar verksamheten

Avanza Pensions brister var så pass allvarliga att tillståndet för att få bedriva försäkringsrörelse hängt löst. Samtidigt konstaterar Finansinspektionen att Avanza Pension tagit frågan på allvar och vidtagit flera långtgående åtgärder för att komma till bukt med bristerna. Därför räcker det med en sanktionsavgift i dagsläget, resonerar Finansinspektionen. Dessutom anser man att det ser ljust ut för Avanza Pensions möjligheter att kunna rätta till felen.

Avanza kommer inte att ha problem med att betala sanktionsavgiften. Däremot måste man nu bemöda sig att behålla kundernas förtroende. Enligt Avanza har kunderna inte påverkats negativt av bristerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *